Hari ini dalam Hijrah

Friday, December 28, 2007

Projek Penerbitan, Siri Biografi Ulamak Malaysia dan Biografi Tokoh-tokoh Dakwah

Ustaz Kamil telah mendapat kepercayaan daripada pihak penerbit Dar Bar Yazi dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk menyiapkan projek penulisan buku mengenai ulama-ulama terkemuka di Malaysia serta tokoh-tokoh dakwah dari dunia Islam. Penulisan buku-buku tersebut adalah berkisar tentang biogrofi tokoh-tokoh Islam. Projek ini dinamakan Projek Penerbitan, Siri Biografi Ulamak Malaysia dan Biografi Tokoh-tokoh Dakwah. Penulisan dan Ustaz Kamil sendiri bertindak sebagai Ketua Projek dengan disertai oleh kira-kira 19 orang penulis yang terdiri daripada para pensyarah, pelajar dan ahli akademik. Sebanyak 22 buah buku tentang ulama dan tokoh-tokoh Islam terpilih akan disiapkan menjelang Mac 2008. Tajuk-tajuk buku yang akan diterbitkan melalui projek ini adalah seperti berikut:

BIOGRAFI ULAMA MALAYSIA

BIOGRAFI DATO’ AHMAD MAHER BIN ISMAIL / BIOGRAFI DATO’ HAJI MUHAMMAD NUR BIN IBRAHIM / BIOGRAFI DATO’ HAJI ISMAIL BIN YUSUF / BIOGRAFI SYEIKH IDRIS BIN ABDUL RAUF AL-MARBAWI / BIOGRAFI HAJI ABBAS TERENGGANU / BIOGRAFI TUAN HUSSIN KEDAH / BIOGRAFI USTAZ ZULKIFLI MUHAMMAD / BIOGRAFI YUSUF ZAKY YAAKUB / BIOGRAFI ISMAIL UMAR ABDUL AZIZ / BIOGRAFI TAN SRI ABDUL JALIL HASAN

BIOGRAFI TOKOH-TOKOH DAKWAH

MUS’AB BIN UMAIR / IBNU TAIMIYAH / MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB / JAMALUDDIN BIN AL-AFGHANI / SYED QUTUB / HASAN AL-BANNA / MUHAMMAD IQBAL / RASHID RIDHA / MUHAMMAD ABDUH / ABU A’LA AL-MAUDUDI / YUSUF AL-QARADHAWI / ABU HASAN ALI AL-NADWI

Penulisan mengenai biografi ini begitu penting penting sebagai satu usaha untuk menyedarkan masyarakat Islam terutamanya tentang jasa-jasa para ulama yang telah memberi sumbangan yang begitu berharga dalam menyebarkan syiar Islam kepada masyarakat. Mereka bukan sekadar menyebarkan dan berkongsi ilmu yang ada pada diri mereka bahkan lebih besar daripada itu mereka membawa pembaharuan pada pemikiran dan pembangunan umat Islam kepada yang lebih baik sama ada di dalam negara sehingga ke seantero dunia.

Sama-sama kita doakan agar usaha murni ini berjaya mencapai matlamatnya dan menjadi satu amal soleh dan memberi sumbangan berguna demi kesejahteraan agama, bangsa dan negara.

No comments: