Hari ini dalam Hijrah

Friday, February 29, 2008

Read more...

Umat Islam wajib mengundi - Mingguan Malaysia 24 Februari 2008

Umat Islam Wajib Mengundi
Oleh: KAMIL MAJID


SOALAN:Ketika pilihan raya umum ke-12 semakin dekat dan rakyat akan membuang undi tidak lama lagi, ada suara sumbang menyatakan mengundi dalam pilihan raya bercanggah dengan roh Islam kerana kata mereka, Islam berbeza daripada demokrasi. Apa pendapat profesor?
– Profesional Keliru,
Shah Alam, Selangor.

JAWAPAN: Dewasa ini semakin ramai yang keliru apabila bercakap mengenai Islam. Kekeliruan mungkin kerana tidak cukup pengetahuan atau salah mentafsirkan ajaran Islam. Saya cukup bersimpati dengan masyarakat yang terlalu banyak terdedah kepada sumber yang pelbagai. Pada satu keadaan ia baik, jika masyarakat boleh menapis dan menilainya dengan baik. Tetapi ia menjadi negatif, apabila anggota masyarakat tidak cukup alat untuk membuat penilaian.

Bagi menjawab persoalan ini, dalam menilai kedudukan demokrasi, ada beberapa pihak dalam masyarakat Islam iaitu pertama: Mereka yang menolak demokrasi secara total. Kedua, menerima demokrasi tanpa soal. Ketiga: Menerima demokrasi dengan syarat tidak bertentangan dengan Islam.

Golongan pertama, mereka ini menolak demokrasi dengan alasan cukup simplistik. (a) Islam dari Tuhan dan demokrasi daripada manusia. (b) Islam menjalankan hukum Allah, sedangkan demokrasi melaksanakan hukum dan undang-undang manusia. (c) Demokrasi berasaskan suara majoriti, sedangkan tidak setiap pendapat majoriti itu betul. (d) Demokrasi perkara bidaah kerana tidak ada pada zaman nabi dan umat terdahulu. (e) Demokrasi dari Barat yang sekular. Demokrasi itu kufur, kata mereka.

Golongan kedua, mempercayai demokrasi boleh menyelesaikan segala masalah negara, bangsa dengan maksud kebebasan berpolitik, keadilan sosial, ekonomi bebas.

Tanpa syarat mereka inginkan demokrasi di negara ini dilaksanakan seperti di barat, tanpa ikatan keagamaan, mengetepikan akhlak malah tidak percaya kepada nilai-nilai yang telah tetap. Mereka cuba memisahkan sepenuhnya akhlak dan ekonomi, akhlak dan ilmu malah akhlak dan politik. Mereka mahu ikut barat seratus peratus.

Golongan ketiga, majoriti umat Islam yang melihat dalam sistem demokrasi, termasuk sistem pilihan raya, dalamnya ada perkara yang serasi dengan prinsip Islam. Inti pati demokrasi yang serasi dengan Islam seperti, orang ramai memilih pemimpin mereka, mereka tidak dipaksa menerima pemimpin yang mereka tidak menyukainya.

Demokrasi juga menyediakan saluran bagi rakyat memperbetulkan keadaan jika berlaku kesilapan. Dua pendapat terawal jelas terjebak dalam perangkap hitam putih. Malangnya sikap bercelaru antara benar dan salah ini berlaku juga di kalangan mereka yang menganggap diri mereka kuat beragama.

Menganggap demokrasi sepenuhnya buruk, satu sikap yang keterlaluan. Ia menunjukkan kejahilan terhadap makna demokrasi sebenar. Bukankah demokrasi di sesetengah negara dicapai oleh rakyat setelah memakan korban darah dan air mata rakyatnya? Contohnya seperti berlaku di Eropah Timur.

Bukankah sebuah negara demokratik menjadi idaman orang-orang Islam yang diperintah oleh sistem pemerintahan kuku besi? Kenapa sebahagian kaum muslimin menolak demokrasi? Banyak perkara inti pati dalam demokrasi, bukan sahaja tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan dalam Islam, malah ia merupakan tuntutan Islam. Munculnya kediktatoran apabila hilangnya suara rakyat yang berani menegur. Diktator muncul bila hilangnya demokrasi.

Sedang Islam menentang sistem yang menzalimi rakyat dengan kekerasan, dan siapa sahaja yang berani menegur akan dihumban ke neraka. Satu sistem di mana mereka yang menjadi pengampu sahaja yang boleh hidup.

Demokrasi sebenar sama dengan Islam, di mana pemimpin selalu mengambil pandangan rakyat bagi mencapai keadilan dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam Islam bukanlah menjadi kesalahan mengambil atau meniru mana-mana sistem yang baik. Selagi ia tidak bercanggah dengan nas, atau tidak bertentangan dengan kaedah syarat yang tetap.

Jadi pilihan raya sebagai satu mekanisme memilih pemimpin dalam Islam bolehlah disamakan dengan hukum dan kaedah memberi saksi “syahadah”. Mereka yang berhak bersuara setelah sampai usia 21 tahun, wajib menunaikan tanggungjawab penyaksian itu. Mereka mesti memilih pemimpin yang lebih berupaya, adil dan berkemampuan memimpin. Itu saksi mereka kepada Tuhan.

Memilih

Mereka yang memilih pemimpin yang tidak layak, adalah termasuk orang yang bohong dalam memberikan saksi palsu. Apabila kriteria pemilihan salah kerana calon itu keluarganya atau ada kepentingan diri atau apa- apa sebab lain maka ia menjadi saksi palsu.

Jika kerana tidak mengundi, yakni tidak memberi saksi yang benar, terpilihlah calon yang tidak layak, pengundi yang tidak menjalankan undian itu berdosa. Islam memberikan dua kriteria utama; calon yang kuat dan beramanah.

Jelasnya, inti pati demokrasi seperti disebut al-Qaradawi dalam fatwanya, berserasi dengan prinsip Islam berdasarkan sumber al- Quran dan al-sunah.

Umat Islam yang menerima demokrasi sebenarnya menerima ia sebagai satu bentuk atau kerangka bagi satu sistem pemerintahan. Ia mengandungi cara pemilihan pemimpin, cara berunding, nasihat, amar makruf nahi munkar, menentang kezaliman, menolak maksiat, dan sebagainya.

Apa yang lebih penting jika dapat disebut, mana-mana peraturan yang bercanggah dengan syariat, ia terbatal. Justeru itu demokrasi menurut acuan sendiri yang dipraktis dalam masyarakat muslim yang berilmu, berakal, beriman dan bersyukur menepati kehendak Islam.
Hanya tinggal lagi, tidak boleh dalam sistem demokrasi, sampai membenarkan undian dalam perkara jelas hukumnya, atau perkara asas agama yang berdasarkan suara ramai. Pengundian hanya dibolehkan dalam perkara ijtihadiah sahaja.

Contohnya, memilih calon ke dewan undangan negeri dan parlimen. Ini termasuk apa yang dinamakan oleh para ulama fikah “kepentingan umum”. Banyak dalam kes pada zaman nabi dan para sahabat, apabila pendapat berbeza, suara majoriti diambil kira. Imam al-Ghazali sendiri menyetujui, suara ramai diambil kira apabila ada perbezaan pandangan.

Perjuangan utama umat Islam dewasa ini adalah kebebasan. Ini boleh dicapai dengan apa yang diistilahkan oleh Mahmud ‘Aqqad sebagai “demokrasi Islam”. Demokrasi sebagai jalan paling ampuh dan berdisiplin untuk menjayakan agama dan kehidupan yang mulia. Oleh itu saya berpendapat mengundi adalah wajib mengikut hukum agama. Wallahualam.

- Prof. Madya Mohamad Kamil Ab. Majid ialah Ketua Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur. E-mel: kamilmajid50@yahoo.com.
Read more...

Thursday, February 14, 2008

Kahwin selepas berzina-Ruangan Bicara Agama-Mingguan Malaysia-10 Februari 2008

Kahwin Selepas Berzina

Bersama:KAMIL MAJID
Assalamualaikum,
Soalan: Saya ada kemusykilan tentang sah atau tidak perkahwinan seorang perempuan yang sedang mengandungkan hasil perzinaan. Mengikut buku teks agama tingkatan 5 dan hujah ustazah saya, perempuan yang sedang mengandungkan hasil perzinaan dikategorikan sebagai perempuan yang haram dikahwini sementara.

Betulkah sekiranya mereka berkahwin, lafaz nikah tersebut adalah tidak sah dan persetubuhan di antara pasangan mereka adalah zina? Kerana perkahwinan sebegini semakin menjadi-jadi dan kisah hidup pasangan seperti ini sering dipaparkan di dada umum, tetapi tidak ada yang menegur tentang sah atau tidak ikatan perkahwinan mereka. Jadi, adakah saya terlepas sesuatu? Adakah hadis dan dalil yang boleh menerangkan dengan terperinci tentang situasi tersebut?

– Remaja ingin tahu, Melaka.

Jawapan: Saudara, perkahwinan adalah benih kepada wujudnya masyarakat. Dunia tersusun daripada perkahwinan dan berumah tangga. Perkahwinan penuh dengan kasih sayang dan bekerjasama untuk membina kehidupan.

Imam al-Syaukani mengatakan, orang yang terkenal sebagai penzina sama ada lelaki atau perempuan tidak boleh berkahwin dengan pasangan yang bukan penzina. Ini berdasarkan keterangan ayat 3 surah al-Nur. Di mana diharamkan orang mukmin berkahwin dengan penzina atau musyrik. Mereka hanya layak dikahwinkan dengan sesama penzina dan musyrik.

Namun ada satu pengecualian, bahawa jika kedua-duanya sudah bertaubat sebelum berkahwin (maksud surah al-Ma`idah ayat 5), mereka dibenarkan berkahwin. Dengan syarat taubat itu adalah taubat yang bersungguh- sungguh (nasuha). Taubat sebenar dalam maksud beristighfar, menyesal dan memang tidak lagi melakukan perbuatan keji itu.

Pendapat ini diberikan oleh Ibnu Umar seperti dinukilkan oleh Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah Jilid 2. Pandangan begini dipersetujui sama oleh beberapa imam lain seperti Ahmad, Ibn Hazam, serta diperakui oleh Ibnu Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim.

Imam Ahmad menambahkan satu lagi syarat iaitu boleh berkahwin apabila wanita itu habis tempoh edah. Ertinya, jika mengandung selepas dia bersalin.

Walau bagaimanapun ada mazhab yang lebih memberi kemudahan seperti mazhab Syafii, Hanafi dan Maliki yang mengharuskan perkahwinan si penzina lelaki dengan penzina perempuan, justeru perzinaan tidak menjadi halangan kepada berlakunya akad nikah.

Pendapat ini mentafsirkan maksud ayat dilarang berkahwin, bukan larangan pengharaman tetapi mencela perbuatan zina.

Namun mazhab Malik mahu supaya ada edah agar tidak bercampur nasab keturunan anak haram dengan anak halal nanti. Berbeza dengan mazhab Hanafi dan Syafii yang tidak mensyaratkan soal edah itu.

Murid Abu Hanifah bernama Abu Yusuf pula tetap mahu mensyaratkan edah, iaitu selepas bersalin atas alasan jangan bercampur benih daripada perzinaan. Ada pula pendapat mengatakan boleh berkahwin, tetapi tidak boleh bersetubuh kecuali selepas bersalin anak hasil zina itu.

Walau apa pun, perbuatan zina adalah perbuatan terkutuk yang menjadi dosa besar. Allah mahukan orang Islam memakan makanan yang baik dan beristeri atau bersuami dengan pasangan yang suci.

Berdasarkan soalan saudara, sah atau tidak perkahwinan mereka yang berzina dan mengandung, ia adalah sah jika menurut mazhab Syafii seperti dinukilkan oleh Syed Sabiq. Namun dengan penzina lelaki atau perempuan, tidak patut berlaku perkahwinan dengan mereka yang masih suci kerana tidak patut lelaki suci itu menjadi mangsa kepada penzina wanita dan sebaliknya wanita suci tidak patut menjadi mangsa penzina lelaki.

Penzina sama ada lelaki atau perempuan mempunyai jiwa yang sakit dan hodoh. Tidak sepatutnya melumurkan penyakit kejinya kepada pasangan yang bersih. Di dalam Islam, hukum perkahwinan adalah ingin memberikan kebahagiaan kepada manusia. Bagaimana para penzina dapat membahagiakan orang lain justeru mereka menjadi punca penyakit berbahaya? Mereka mungkin membawa HIV dan penyakit kelamin yang kronik yang akan menjangkiti pihak pasangannya yang sihat itu.

Lebih daripada itu mungkin mereka menurunkan kepada anaknya nanti akhlak yang jahat atau jasmani yang rosak dan cacat kerana pembawaan penyakit jasmani atau jiwanya.

Oleh itu, lelaki atau perempuan yang beradab dan mengikut ajaran nabi Muhammad s.a.w. tidak boleh hidup senang dan bahagia bersama penzina atau mereka yang hidup menyimpang daripada ajaran murni.

Perkahwinan sepatutnya menimbulkan kasih sayang, mawadah dan rahmat. Apakah boleh muncul kesemua itu daripada pasangan yang jahat, atau fasiq. Wallahualam.

- Prof. Madya Mohamad Kamil Ab. Majid ialah Ketua Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur. E-mel: kamilmajid50@yahoo.com.

Read more...