Hari ini dalam Hijrah

Tuesday, November 6, 2007

Penyelidikan di Mesir

Pada 20/10/2007 hingga 1/11/2007 Ustaz Kamil bersama Prof. Dr Ab Aziz Mohd Zin, pensyarah Universiti Malaya, berada di Mesir untuk menjalankan penyelidikan bertajuk Islam Antara Liberalisme dan Konservatisme di Malaysia. Misi di Mesir ini bertujuan untuk menemuramah beberapa orang tokoh liberal dan beberapa orang ulamak Mesir untuk mendapatkan pandangan tentang gejala pemikiran Islam liberal yang telah menular di seluruh pelusuk dunia Islam pada masa kini.


Hasil temuramah dengan beberapa orang tokoh liberal di Mesir seperti Hassan Hanafi(Pensyarah Universiti Kaherah), Prof. Dr Hamed Tahir (TNC Universiti Kaherah). Ustaz juga turut menemuramah beberrapa orang tokoh terkenal seperti Jamal al-Banna (penulis/pemikir ), Dr Arafah (Dekan Kuliyah Banat, Alexandaria), Dr Muhammad 'Imarah (pemikir Islam terkenal) dan Datuk Zainal Abidin Abdul Kadir (TYT Duta Besar Malaysia di Kaherah) sendiri untuk mendapatkan pandangan tentang gejala Islam Liberal ini.

Kajian tentang Islam Liberal ini akan dikumpulkan dan dianalisis dengan dapatan kajian daripada negara-negara lain seperti Indonesia dan Malaysia sendiri. Penyelidikan ini penting bagi merangka satu bentuk pemikiran sederhana (wasatiya) yang dapat mendasari pemikiran umat Islam supaya tidak terlalu bebas (liberal) atau tertutup (konsrevatif).

No comments: