Hari ini dalam Hijrah

Thursday, August 2, 2007

Aktiviti akan datang

Ustaz Kamil akan menyampaikan kertas kerja bertajuk Pemikiran al-Ghazali dalam Bidang Fiqh Usul Fiqh - Keseimbangan dan Pembaharuan di Seminar Tokoh Tajdid al-Ghazali: Tokoh Mujaddid Agung pada 11 Ogos 2007 bertempat di Kulliyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, UIA.

No comments: